Årsplan

Årsplan

Ud over de forskellige planlagte aktiviteter der er fordelt henover året, har vi også vores faste ugentlige læringsmiljøer. Som grupperne deltager i hver uge. Og som er tilpasset børnenes alder. 

Mandag:          Børnenes Egen initierede leg som læringsmiljø

Tirsdag:           Gruppetid med kreative, musiske aktiviteter

Onsdag:           Udeliv og Science

Torsdag:           Læringsgrupper med fokus på relationer og

                        Førskolegruppe for de ældste børn

Fredag              Leg og bevægelse - gymnastiksal

Vi holder løbende tre måneders forældresamtaler for nye børn, en årlig forælder samtale samt forældresamtaler efter behov. Ligeledes vil der være en overleverings samtale inden barnet starter i førskole.

Vi vil i løbet af året, arbejde med de fire årstider, ligesom alle højtider vil blive fejret.

Det er vigtigt, at der altid er plads til spontanitet, og tid til børnenes ønsker og behov. Derfor kan der komme små ændringer i årets aktiviteter/årsplanen. Samt aktiviteter og ture som ikke figurerer i planen.

Vores værdi ord er – Fællesskab, Læring, Ordentlighed, Trivsel = FLOT.