Årsplan

August

Opstart efter sommerferien, med fokus på indkøring, ”lær hinanden at kende”, rutiner, dagligdag, m.m.

Torsdag d. 25.8 musik med Trine

Forældreråds arrangement (information følger) fredag d. 26.8

September

Ren lørdag : d. 3.9

Maddag tirsdag d. 6.9

Fællesdag med SFO torsdag d. 8.9

familie dag d. 9.9

emneuge om Trafik: uge 37

forældremøde kl. 17-19 d. 21.9

forældrerådsmøde: mandag d. 26.9

Musik med Trine: torsdag d. 29.9

Oktober

Maddag tirsdag d. 4.10

Temauge Grønt flag/skraldeuge uge 41

Skolernes motionsdag fredag d. 14.10

Efterårsferie uge 42 Åben med tilmelding

Musik med Trine: 27.10

November

Maddag d.1.11

Fællesdag med SFO d. 10.11 

Temauge Fri for mobberi – børnefællesskaber og trivsel uge 46

musik med Trine:24.11

Vi får æbleskiver i børnehaven: ons d: 30.11

December

Maddag d. 6.12 – Julefrokost

Julegudstjeneste ingen dato endnu

Juleaktiviteter – kreative aktiviteter, sange, hygge. Uge 49, 50

Lucia på skolen: 13.12

Juletræsfest på skolen d. 20.12

Juleferie uge 52  

Januar

Maddag d.10.1.

Fællesdag med SFO: 26.1

Skolelørdag: Åben i børnehaven med tilmelding: 28.1

forældrefest 28.1

Februar

maddag: 7.2

fastelavn i BH: 10.2

Vinterferie- uge 7 - åben med tilmelding

Musik med Trine: 23.2

Afslutning for Grøn gruppe  d. 28.2

Marts

Maddag over bål tirsdag d. 7.3

Sundhedsdag 15.3

påske tema uge uge 13

April

maddag over bål tirsdag d. 18.4

dagplejedag på legepladsen 25.4

musik med Trine 27.4

Maj

Maddag d. 2.5

Temauge om natur– uge 19

Tur til Hollufgård d. 12.5

Fredag d. 19. børnehaven holder lukket

forældrerådsmøde 22.5

musik med Trine 25.5

Juni

smuk fredag: 9.6

grundlovsdag BH lukket: 5.6

Maddag over bål tirsdag:  6.6

Tur med SFO ingen kl. 14 mad med: 8.6

temauge  fjord og bælt uge 24 

sommerfest på skolen d.21.6

Juli

Sommerferie – Børnehaven holder lukket i uge 29 og 30

Årsplan 2021 - 2022

Ud over de forskellige planlagte aktiviteter der er fordelt henover året, har vi også vores faste ugentlige læringsmiljøer. Som grupperne deltager i på skift. Og som er tilpasset børnenes alder.

Mandag:          Sprog (alle grupper)

Tirsdag:            Musik

Onsdag:           Udeliv og Science

Torsdag:           Krop og bevægelse

Fredag              Kreativitet

Derudover har vi hver onsdag et læringsmiljø omkring styrkelse af børnefællesskabet og sociale kompetencer/relationer. Planlagt ud fra materialet fra fri for mobberi. (alle grupper)

 

Vi holder løbende tre måneders forældresamtaler for nye børn, en årlig forælder samtale samt forældresamtaler efter behov. Ligeledes vil der være en overleverings samtale inden barnet starter i førskole.

Vi vil i løbet af året, arbejde med de fire årstider, ligesom alle højtider vil blive fejret.

Det er vigtigt, at der altid er plads til spontanitet, og tid til børnenes ønsker og behov. Derfor kan der komme små ændringer i årets aktiviteter/årsplanen. Samt aktiviteter og ture som ikke figurerer i planen.

Vores værdi ord er – Fællesskab, Læring, Ordentlighed, Trivsel = FLOT.