Undervisning

Skolens undervisning omfatter alle almindelige skolefag - se "form og indhold".

Undervisningen er de fleste skoledage fagdelt og årgangsdelt, men skolens lærere kan i kortere eller længere forløb opbryde denne form, hvis det er hensigtsmæssigt. Herudover tilbyder Stige Friskole forskellige andre undervisningselementer: 

  • Som led i indskolingen foregår der forskellige skemalagte ”aktivtimer” på tværs af de enkelte klassetrin. Her sættes der fokus på samvær, leg, krop og bevægelse ude som inde. Timerne er tænkt som et supplement til den øvrige undervisning for at skabe ekstra tid til at gennemføre nogle af de praktiske, kreative og fysiske ting. 
  • I den sidste del af skoleforløbet bliver eleverne også tilbudt forskellige valgfag med praktisk, kreativt og musisk indhold, som eksempelvis: Musik, drama, håndværk og design, skulptur værksted, madkundskab, idræt, sport, edb-værksted, mindfulness m.m..
  • For at skabe en spændende og afvekslende skolegang indgår der i skolens årsplan 21 fælles tema- og aktivitetsdage. På disse dage arbejdes der primært praktisk-musisk og tværfagligt på tværs af alle skolens årgange omkring forskellige faglige og sociale emner. Målet for disse undervisningsdage er foruden det faglige indhold at give børnene fælles oplevelser og styrke deres sociale evner.
  • IT indgår som et naturligt element i den daglige undervisning både som arbejdsredskab og som kundskabsområde.

Praksisprøve og FP9

Skolen tilbyder, at eleverne kan gå op til praksisprøve i 8. kl og 9. klasses prøve. Ligeledes tilbydes der prøve i projektopgaven.

De forskellige prøveformer præger i et vist omfang undervisningen på de ældste klassetrin.  

Lektier

Lektielæsning indgår som et naturligt element i de dele af undervisningen, hvor det er relevant. Det er dog op til den enkelte faglærer at vurderer i hvilket omfang lektier skal indgå på de forskellige klassetrin.