Priser og moderation

Priser

SFO:

Der betales i 11 rater med juli som betalingsfri måned.

Eftermiddag 

- fra kl. 13:00 - 16:30: kr. 1.520

Morgenpasning 

- fra kl. 06:30 - 08:00: kr. 375

- fra kl. 07:00 - 08:00: kr. 260

I uge 7 (vinterferien) og to uger i sommerferien betales der ekstra pr. uge for tilmeldte børn: kr. 250.

Søskendemoderation og friplads

Søskendemoderation i fritidsordningen

Skolen yder søskendemoderation i fritidsordningen på 40 %. Dokumentation for pasning af søskende i andre institutioner skal kunne forevises.

Det er forældrenes egen pligt at gøre skolen opmærksom på muligheden for at opnå søskendemoderation, og der ydes således ikke friplads med tilbagevirkende kraft.

Hvis skolen har ydet søskendemoderation, man ikke var berettiget til, vil beløbet derimod blive opkrævet.

Der ydes ikke søskendemoderation til søskende, der har hver sin bopælsadresse.

 

 

Ansøgning om fripladstilskud ved staten - gælder skole og fritidsordning

Ved hvert skoleårs begyndelse kan der søges om fripladstilskud for skole og fritidsordning. Skolen udleverer ansøgningsskemaer til alle forældre på skolen. Tilskuddet er indtægtsbestemt fastsat af staten, og tilskuddet udgør maksimalt kun en del af betalingen.

Betalingsservice

I forbindelse med betaling af skolepenge og for pasning i fritidsordningen og børnehaven bliver forældrene bedt om at tilmelde sig PBS.