Samarbejde mellem skole og forældre

Kontakten mellem skole og hjem er altafgørende for, hvor godt skolearbejdet kan lykkes. Jo bedre forældre og lærere kender hinandens baggrund og holdninger, desto lettere er det at leve op til skolens målsætning.

I skolens vedtægter fremgår det af målsætningen, at ”forældre og lærere deler ansvaret for børnenes oplæring og opdragelse”.

I moderne tale går det ud på, at forældre og lærere deler ansvaret for børnenes uddannelse og personlige dannelse.

Derfor er samarbejdet bygget op med udgangspunkt i en ”daglig” kontakt, hvor forældrene altid er velkomne til at kontakte læreren - eller omvendt. 

Åben og respektfuld dialog

I kommunikationen mellem skole og hjem, ser vi det afgørende, at det foregår i en åben og respektfuld dialog med hinanden.

Det er skolens holdning, at der kun gøres brug af skriftlig kommunikation i dagligrelateret ukritiske sammenhænge, der ikke kræver en særlig efterbehandling. 

I den personlige og mundtlige samtale er der mulighed for en mere nuanceret og dybere forståelse af berørte emner, hvorved eventuelle misforståelser og forvirring kan undgås.

Kommunikation til hjemmene via skolens Intranet

Skolen udsender løbende invitationer og aktuelle informationer til forældrene via ForældreIntra. Enkelte gange i løbet af skoleåret bliver disse informationer suppleret med generelle forældreinformationer.  

Lærerne kommunikerer både via Forældre- og ElevIntra. I de enkelte klasser udarbejder klasselæreren på forskellig vis regelmæssige nyhedsbreve.

Det forventes at forældrene tager aktivt del i kommunikationen via ForældreIntra.

Klasseteam

Til hver klasse er der tilknyttet en klasselærer (primærlærer) og en teamlærer (sekundærlærer). Teamlæreren deltager normalt i klassens forældremøder og/eller sociale arrangementer arrangeret for klassen.

Forældremøder

Skolen indkalder hvert år til to faste forældremøder.

På det første møde, der afvikles i begyndelsen af skoleåret, fortæller klassens lærere om deres planer for det kommende skoleår.

På det andet forældremøde midt i skoleåret bliver der sat fokus på aktuelle emner, børnenes trivsel og klassens sociale liv. Dette møde tager udgangspunkt i såvel lærernes som forældrenes oplevelser af børnenes skolegang.  

Efter behov indkalder skolen til ekstra forældremøder i forbindelse med klassernes lejrskoler og større arrangementer eller om nødvendigt i forbindelse med faglige eller sociale udfordringer i klassen.

På skoleårets første forældremøde vælger hver klasse kontaktforældre. Kontaktforældrene påtager sig forskellige opgaver i forbindelse med arrangementer i klassen eller på skolen.   

Hjemmebesøg og samtaler på skolen

Hjemmebesøg

Efter forudgående aftale kommer klasselæreren sammen med teamlæreren i 1.og 6. klasse på besøg i elevernes hjem én gang årligt. De repræsenterer generelt elevens øvrige lærere, men efter behov kan der foretages direkte kontakt mellem hjemmet og elevens øvrige lærere.  

Skole/hjem-samtaler i de klasser, hvor der ikke er hjemmebesøg.

Der arrangeres samtaledage på skolen, hvor eleverne og deres forældre møder de forskellige lærere til en samtale om elevernes udbytte af undervisningen og deres fremtidsplaner. 

Børnehaveklassen: Børnehaveklasseleder. Der afvikles en samtale både efterår og forår. Medhjælperen i børnehaven / fritidsordningen deltager.     

­   2. klasse: Lærerne i dansk og matematik.

­   3. klasse: Lærerne i dansk og matematik.

­   4. klasse: Lærerne i dansk, matematik og engelsk.

­   5. klasse: Lærerne i dansk, matematik og engelsk.

­   7. klasse: Lærerne i dansk. matematik, engelsk, fysik, tysk

­   8. og 9. klasse: Lærerne fra alle obligatoriske prøvefag.

De fleste samtaler afvikles i november måned. Det er klasseteamet, der har ansvaret for planlægning og afvikling af skolehjemsamtalerne.

 

Skolen udleverer i 8.- 9. klasse meddelelsesbøger med standpunktskarakterer tre gange årligt.  

Forældredag og deltagelse i undervisningen

Den sidste lørdag i januar er der om formiddagen almindelig skolegang for børnene. Her kommer forældrene og overværer undervisningen og deltager i et hyggeligt samvær med andre forældre.

Der er også mulighed for i løbet af skoleåret, at forældrene kommer og er med i undervisningen efter aftale med lærerne. I forbindelse med temadage og aktivitetsdage opfordres forældre og bedsteforældre ofte til at deltage som medhjælpere.