Stige Friskole

Skolens historie

Stige Friskoles historie kan føres tilbage til 1862. Altså til den tid hvor landets første friskoler blev oprettet inspireret af Grundtvig og især Kolds skoletanker.

I 1852 havde Kold oprettet sin friskole i Dalby på Hindsholm, og det var igennem familien på Hedelundgården – en gård der lå, hvor skolen har sin sportsplads i dag – at kendskabet til de nye skoletanker kom til Stige.

Ved et generationsskifte på denne gård flyttede den ældste søn, Jens Madsen og hans kone, Karen til Stige. De havde mødt Kolds skoletanker på Hindsholm og ønskede nu, at der skulle være en friskole i Stige.

Det lykkedes dem at få en af Kolds tidligere elever, Hans Nielsen, ansat som lærer, og den 2. maj 1862 begyndte den nye skole på Hedelundgården. Jens Madsen og Karens barn var eneste elev, og undervisningen foregik i dagligstuen.

Hans Nielsen var en usædvanlig personlighed – en typisk friskolepioner – der selv skabte grundlaget for den skole, som han i et langt liv prægede og skabte stor respekt omkring.

I de 38 år, Hans Nielsen virkede som leder og enelærer, voksede elevtallet støt, og skolen blev en naturlig del af lokalsamfundet.

Skolen har siden sin start på Hedelundgården haft til huse flere steder, bl.a. i Anderup.

I 1893 byggede man en skole på det sted, hvor skolen stadig ligger, og den ældste del af de nuværende bygninger er fra den tid. Senere er skolen udvidet adskillige gange.

En stor tilbygning blev indviet i 1987 i forbindelse med skolens 125 års jubilæum, og i 2009 fik fritidsordningen nye lokaler i en større tilbygning, der samtidig gav plads til skolens nyoprettede børnehave.