BMV

Børnemiljøvurdering for Friskolens Børnehave

Udarbejdet november 2019

For at børnene i børnehaven fremmer trivsel, sundhed, udvikling og læring, er det vigtigt med et godt børnemiljø. Dette indebærer både det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø.

Følgende børnemiljøvurdering tager udgangspunkt i 15-17 besvarelser, ud af 22 mulige, fra børn i alderen 4-6 år. (På det pågældende tidspunkt er der i alt 34 børn i børnehaven). Børn og forældre har sammen svaret på spørgsmål, som er udarbejdet med inspiration fra materiale fra DCUM (dansk center for undervisning og miljø).

Ud fra besvarelser, og daglige iagttagelser, kan vi konkludere, at børnene i Stige Friskoles Børnehave, oplever nærvær fra de voksne, at de kommer glade i børnehave hver dag, at de har venner som er betydningsfulde, at de lærer nyt, og at ude/inde faciliteterne er i orden. Vi kan samtidig konkludere, at vi skal have fokus på medbestemmelse og demokrati. Derudover skal vi arbejde på at forbedre støjniveauet.  Hvor besvarelserne ellers må give anledning til bekymring, tager vi hånd om de enkelte problematikker ved personalemøder, forældresamtaler, forældrerådsmøder og ved jævnlig refleksion.

Er du dreng eller pige?

Dreng – 10

Pige – 7

Hvor gammel er du?

3 år – 1

4 år – 8

5 år – 8

Er du glad for at gå i børnehave?

Ja – 16

Nej – 1

Har du det godt med de voksne i børnehaven?

Ja – 16

Nej – 1

Keder du dig i børnehaven?

Ja – 7

Nej – 10

Har du nogen gode venner i børnehaven?

Ja – 17

Føler du dig alene når du er i børnehave?

Ja – 7

Nej – 10

Synes du I taler grimt til hinanden?

Ja – 6

Nej – 11

Synes du I er søde ved hinanden?

Ja – 16

Nej – 1

Er det let for dig at finde legekammerater?

Ja – 14

Nej – 3

Bliver du nogen gange drillet?

Ja – 13

Nej – 2

Hjælper de voksne dig hvis du bliver drillet?

Ja – 11

Nej – 3

Taler de voksne med jer om hvordan I har det?

Ja – 9

Nej – 6

Hilser de voksne på dig når du kommer i børnehave?

Ja – 15

Lægger de voksne mærke til om du har det godt?

Ja – 11

Nej – 4

Tror du de voksne kan lide dig?

Ja – 15

Får du skæld ud af de voksne?

Ja – 6

Nej – 9

Er de voksne gode at snakke med?

Ja – 15

Fortæller de voksne når du gør noget godt?

Ja – 15

Laver de voksne noget sjovt sammen med jer?

Ja – 14

Nej – 1

Er du med til at bestemme hvad I laver i børnehaven?

Ja – 8

Nej – 7

Lærer du noget nyt i børnehaven?

Ja – 13

Nej – 2

Laver du somme tider noget du ikke har prøvet før?

Ja – 12

Nej – 3

Er børnehavens legeplads god?

Ja – 13

Nej – 2

Er børnehavens rum rare at være i?

Ja – 10

Nej – 4

Er du med til at bestemme hvordan der ser ud i børnehaven?

Ja – 6

Nej – 9

Er toiletterne i orden?

Ja – 14

Nej – 1

Er det ofte meget larm i børnehaven?

Ja – 12

Nej – 3

Ved du hvad du skal gøre hvis det brænder?

Ja – 15

Kan du få mad hvis du er sulten?

Ja – 14

Nej – 1

Synes du det er rart når I spiser sammen?

Ja – 13

Nej – 2

Savner du mor/far når du er i børnehave?

Ja – 10

Nej - 5

Børnemiljøvurdering 2022