Henvendelse vedr. indskrivning og optagelse

Børnehaveklasse og førskole

Der oprettes en børnehaveklasse med 22 elever i klassen, hvor der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger.

Der indbydes til introduktionsaften i oktober eller november måned året før, de skal starte skole.

Alle kommende elever til børnehaveklassen bliver tilbudt en plads i skolens førskole.

Førskolen starter den 1. marts, hvor der er skolestart til august. 

 

Skolefællesskab hvor alle er velkommen

Stige Friskole er åben for alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund, men skolen fastholder, at alle elever følger undervisningen i alle fag, samt at de deltager i de sociale arrangementer, der indgår i skolens aktivitetsplan.

Med venlig hilsen

Dan Simonsen Christiansen

Skoleleder

Indskrivning til skole og børnehave

Gældende fra august 2016

Indskrivning til skolen og børnehave

Indskrivning sker ved henvendelse til skoleleder Dan Simonsen Christiansen eller til skolens kontor for yderligere information.

Indskrivning kan foretages hele året.

I forbindelse med et skoleskift bliver forældrene og eleven, før optagelse kan finde sted, inviteret til en personlig samtale med skoleleder og klasselærer. Her orienteres om skolens målsætning.

Optagelse i børnehaven foretages i samarbejde med afdelingslederen i børnehaven.

Børn, der skal fortsætte i friskolen eller børn med søskende i friskolen eller børnehaven, har fortrinsret, men børn, der ikke skal fortsætte på Stige Friskole, vil dog også være velkommen.

Børn optages under hensyntagen til aldersfordelingen i børnehaven. Optagelsen sker ca. ½ år før barnet skal starte i børnehave.

Man skal dog samtidig være registreret ved den kommunale pladsanvisning.

 

Oplysninger vedrørende indskrivning

Skolen oplyser ikke ventelisteplacering. Der er flere kriterier at tage hensyn til som søskende, kønsfordeling etc.

Takkes der nej til tilbudt plads, bliver opskrivningsdatoen ændret til den dato, hvor der takkes nej.

Der sendes ud pr. mail ved optagelse og vedligeholdelse af venteliste.

 

Gebyr for indskrivning til skole og børnehave

Der er et indskrivningsgebyr på kroner 100,00. Gebyret er et administrationsgebyr for at blive optaget på venteliste. Der er ingen fortrydelsesret, når gebyret først er betalt.

Det er opskriverens ansvar at ajourføre mailadresse og mobilnummer løbende. Er det ikke muligt at kontakte jer pr. mail eller telefonisk, vil jeres barn blive slettet fra listen.

Pga. ventelister på de enkelte klassetrin anbefales det at indskrive i meget god tid, inden barnet skal begynde på skolen eller i børnehave.

 

Indmeldelsesgebyr ved optagelse

Der indbetales et indmeldelsesgebyr på kroner 500,00 og en forudbetaling af én måneds skolepenge, når barnet er endeligt optaget som elev på skolen.

Optagelsen sker i marts måned, året før de skal starte skole. (begge beløb refunderes ikke)