Traditioner

Stige Friskole – en skole, der har rundet 150 år - har naturligvis en lang række årlige traditioner, som er med til at styrke skolens egenart og det fællesskab, der er omkring den. Traditioner der i en levende skole enten opstår, fornys eller videreføres.

  • rengøringsdag og fællesspisning
  • juletræsfest med nissespil, godteposer, caféer og Luciaoptog
  • forældredag og forældrefest
  • foredragsaftener
  • aktivitetsuge afsluttet med forårsfest, udstillinger og skuespil
  • legeplads- og vedligeholdelsesdag
  • fest for afgangseleverne
  • sommerafslutning for alle med udstillinger, fællesspisning og Sankt Hans -bål.