Priser

Priser gældende fra 1. januar 2024

Der betales i 11 rater med juli som betalingsfri måned.

Pasning fuld tid kr. 2.425

Deltid 30 timer kr. 2.000 (kun i forbindelse med barsels- eller forældreorlov)

(+ 50 kr. til aktiviteter, eller nyanskaffelser til børnene)

Betalingen for børnehaven er bagudrettet.

 

Søskendemoderation og friplads

Odense kommune bevilger søskendemoderation i børnehaven efter samme retningslinjer, som gælder for de kommunale institutioner.

Odense kommune yder økonomisk friplads for pasning i børnehaven efter samme retningslinjer, som gælder for de kommunale institutioner.

Oplysninger om fripladstilskud og ansøgningsskema se kommunens hjemmeside

Betalingsservice

I forbindelse med betaling af skolepenge og for pasning i fritidsordningen og børnehaven bliver forældrene bedt om at tilmelde sig PBS.