Indskrivning

Henvendelse vedr. indskrivning

Indskrivning til børnehave

Indskrivning sker ved henvendelse til skoleleder Dan Simonsen Christiansen eller til skolens kontor for yderligere information.

Indskrivning kan foretages hele året.

Optagelse i børnehaven foretages i samarbejde med afdelingslederen i børnehaven.

Børn, der skal fortsætte i friskolen eller børn med søskende i friskolen eller børnehaven, har fortrinsret, men børn, der ikke skal fortsætte på Stige Friskole, vil dog også være velkommen.

Børn optages under hensyntagen til aldersfordelingen i børnehaven. Optagelsen sker ca. ½ år før barnet skal starte i børnehave.

Man skal dog samtidig være registreret ved den kommunale pladsanvisning.

 

Oplysninger vedrørende indskrivning

Skolen oplyser ikke ventelisteplacering. Der er flere kriterier at tage hensyn til som søskende, kønsfordeling etc.

Takkes der nej til tilbudt plads, bliver opskrivningsdatoen ændret til den dato, hvor der takkes nej.

Der sendes ud pr. mail ved optagelse og vedligeholdelse af venteliste.

 

Gebyr for indskrivning til børnehave

Der er et indskrivningsgebyr på kroner 100,00. Gebyret er et administrationsgebyr for at blive optaget på venteliste. Der er ingen fortrydelsesret, når gebyret først er betalt.

Det er opskriverens ansvar at ajourføre mailadresse og mobilnummer løbende. Er det ikke muligt at kontakte jer pr. mail eller telefonisk, vil jeres barn blive slettet fra listen.

Pga. ventelister på de enkelte klassetrin anbefales det at indskrive i meget god tid, inden barnet skal begynde i børnehave.

Dan Simonsen Christiansen

Dan Simonsen Christiansen

Skoleleder

Helene Bendix Rebsdorf

Helene Bendix Rebsdorf

Afdelingsleder børnehaven