Stige Friskole's SFO

SFO har lokaler i tilknytning til skole og børnehave.

Der er direkte adgang til udearealer med skolegård, sportsplads, multibane, legeplads, bålplads og grønne naturområder.