Stige Friskole's SFO

SFO har lokaler i tilknytning til skole og børnehave.

Der er direkte adgang til udearealer med skolegård, sportsplads, multibane, legeplads, bålplads og grønne naturområder.

 

SFO-tid er fritid

Det er vores hensigt at skabe trygge og udviklende rammer for børnene i deres fritid.

Disse rammer tager udgangspunkt i almindelige normer og regler, som vi kender dem fra familien og Stige Friskole.

Vi finder det vigtigt, at børnene får mulighed for at udfolde sig i leg og andre aktiviteter i forhold til fantasi og individuelle behov, og samtidig får del i fælles oplevelser og samvær.

Skolen er barnets tid til arbejde.

Fritidsordningen er barnets tid til leg og fri udfoldelse.