Forsamlingshuset

Priser på udlejning 2023

Leje af forsamlingshuset (inkl. køkken og lille sal)

Takster pr. 01.01.2023:

 • Fra fredag kl. 16:00 til lørdag kl. 7:00:                                 2.000 kr.
 • Et døgn:  Fra kl. 7:00 til efterfølgende dag kl. 7:00:           3.000 kr.
 • Hel weekend: Fra fredag kl. 16:00 til søndag kl. 16:00:     4.000 kr.

Skolekredsmedlemmer og lokale foreninger med faste lejemål opnår 20 % rabat.

Betaling, gældende kontrakt og takster

Ved kontraktindgåelse indbetales depositum 1000 kr. til skolens konto. Kontooplysninger fremgår af fremsendt lejekontakt.

Efter afholdelse af arrangement fremsendes endelig afregning.

Taksterne kan blive efterreguleret efter kontraktindgåelse. Takster er altid kun gældende for et kalenderår. Der opkræves den gældende takst ved endelig afregning.

Der betales 50% af depositum tilbage, ved aflysning senest to måneder før udlejningsdato.

Ved beskadiget service og inventar samt manglende rengøring/oprydning vil det modregnes i det indbetalte depositum.

Praktiske oplysninger

Ifølge brandmyndighederne må der max opholde sig 149 personer i forsamlingshuset.

I forsamlingshuset forefindes:

 • Borde og stole til 149 personer. Bordstørrelse er 78 x 250 cm
 • Opvaskemaskine, 2 komfurer og induktionskogeplader, køleskabe, fryser og kaffemaskine.
 • Gryder, pander og lignende i begrænset omfang.
 • Bestik og service til 100 personer. (100 middagstallerkner - skal man bruge flere, må man selv supplere)
 • Rengøringsmidler og toiletpapir – dog medbringes viskestykker og karklude.

Eksempler på borddækning - se også billeder af forsamlingshuset

Ordensregler, rengøring og aflevering

Rygeforbud

I henhold til ”lov om røgfrie miljøer” er det ikke tilladt at ryge i forsamlingshusets lokaler.

Ved overtrædelse af rygeforbudet kan skolen forlange 2.500 kr. i godtgørelse.

Ved rygning udendørs, bedes de opstillede kummer benyttet, som skal tømmes inden lejemålet forlades.

 1. Man har kun rådighed over de lokaler, man har lejet.
 2. Lejeren har ansvaret for, at lokaler og indbo bliver skånsomt behandlet, og for at der er slukket, lukket og låst, når huset forlades.
 3. Inden lokalerne forlades og afleveres, skal de være ryddet og udluftet, og gulvene skal være fejet og rengjorte.
 4. I køkkenet skal tingene være sat på plads i skabe, skuffer og på hylder - se billeder i køkkenet
 5. Ovne og toiletter skal være rengjorte.
 6. Restaffald tømmes i den store blå container ved forsamlingshuset, andre affaldsfragmenter tømmes i ”grønnegården” til højre for forsamlingshuset ind mod skolen - se billeder i køkkenet

Afmærkede nødudgange må ikke tildækkes eller blokeres. Brandmateriel skal forblive på afmærkede steder. Ved unødvendig anvendelse kræves erstatning

Kontakt for udlejning

Udlejning

Alle privatpersoner og foreninger har mulighed for at leje Friskolens Forsamlingshus.

Anvendelsen af lokalerne skal være foreneligt med skolens virke.
Der udlejes kun til afgrænsede arrangementer eller lukkede fester (dog ikke ungdomsfester, nytårsfest og lignende).

Direkte telefon: Kontoret - 5180 9099 mandag til torsdag kl. 8.15-14.30 & fredag kl. 8.15-12.30

Kontoret

Gry Hansen

Mail: sek@stigefriskole.dk

Billeder af forsamlingshuset

Indgang og forhal

Toiletter

Køkken

Lille- og storsal