Støttekreds

STIGE FRISKOLES STØTTEKREDS

Den del af skolekredsen der ikke udgør forældrekredsen.

 Der har ved Stige Friskole altid været en del mennesker, der ønskede at støtte skolen, også selv om de ikke havde skolesøgende børn.

Formål.

Det er en styrke for skolen, når mange slutter op om den. En bred opbakning bag fastholdelsen af skolens holdninger og værdinormer er af grundlæggende betydning for friskolens eksistens. Samtidig kan et økonomisk tilskud fra skolekredsen være en stor hjælp.

Der vil i årets løb blive afholdt forskellige møder, fester og arrangementer til glæde for medlemmerne af hele skolekredsen, der omfatter både støttekredsen og nuværende forældrekreds. Støttekredsen modtager derfor hvert efterår en oversigt over disse arrangementer, og der vil senere i forbindelse med visse af arrangementerne blive udsendt en særlig invitation.

På generalforsamlingen har hele skolekredsen stemmeret.

Medlemskreds.

Støttekredsen består normalt af tidligere elever, forældre til tidligere elever, forældre til indskrevne børn til kommende børnehaveklasse og personer med en særlig tilknytning til skolen. Medlemskab af støttekredsen skal godkendes af bestyrelsen.

Elever, der naturligt forlader skolen, oppebærer automatisk familiens medlemskab kalenderåret ud. Nye forældre med børn skrevet op til børnehaveklassen indgår først i skolekredsen, når der er indbetalt indmeldelsesgebyr.

 Indmeldelse og kontingent

Ønsker I at stå som medlem af støttekredsen, bedes I indbetale bidrag. I bestemmer selv beløbets størrelse (dog minimum 50 kr. for enkeltpersoner og 75 kr. for familier / ægtepar). Alle navne bedes påført indbetalingen.

Beløbet betales forud - bidrag gældende for efterfølgende kalenderår skal således være indbetalt senest den 31. december.

Modtager skolen ikke noget beløb senest i forbindelse med indkaldelsen til den efterfølgende generalforsamling, betragter vi det som tegn på manglende interesse, og I vil blive slettet af listen. Dette udelukker dog ikke en senere genindmeldelse.