Friskolens børnehave

Friskolens Børnehave er oprettet som en privatinstitution i tilknytning til Stige Friskole, der har det overordnede ansvar for driften.